FRAMVAGN

Styrning


Kuggstångsstyrning (högerstyrning bild 8) med 3,5 alt. 2,6 varvs servostyrning från sida till sida från ZF (bild 1-2). Styrstången varierade från solida till rör av olika material (bild 3&6-7) där styrstången i bild 7 är ett förlängt dito från Volvo 740 (aluminium).

Med eller utan servopump för servostyrning (med påfyllningsbehållare), två olika varianter (bild 10&12). 


(bild från 240grupp-A.se© Arkiven)

(bild från 240grupp-A.se© Arkiven)

(bild från Rolf Öhberg)

(bild från 240grupp-A.se© Arkiven)

(bild från 240grupp-A.se© Arkiven)

(bild från Pelle Nilsson)

(bild från Anders Lindberg)

(bild från Thor Rustad)

(bild från Anders Lindberg)

(bild från Rolf Öhberg)

(bild från Rolf Öhberg)

(bild från Volvo)


DämpningTopplagring


I aluminium med ledlager med låsring. Justerbart för ökad hjulvinkel (oftast med blå-anodiserad yta).


(bild från 240grupp-A.se© Arkiven)

(bild från 240grupp-A.se© Arkiven)

(bild från 240grupp-A.se© Arkiven)

(bild från Thomas Smith)

(bild från Koen Van Brusselen)
 


Fjädersäte


I aluminium eller i stål och med eller utan obehandlad yta (oftast med blå-anodiserad yta).


(bild från Rolf Öhberg)

(bild från Koen Van Brusselen)


Fjädrar


2 versioner av 'soft', 3 versioner av 'medium' och 2 versioner av 'hard' (exempelvis soft 5,2 kp/mm). Fjädrar levererades från Volvo Motorsport (VMS), Magnum Racing och Eggenberger Motorsport och samtliga team hade tillgång. Bilar byggda med modernt dämpning har idag oftast hjälpfjäder (bild 6).

Fjädrar hade olika färger så som röda, svarta, blå eller gula och markerades med en viss färg (oftast om inte annat för att lättare särskilja).

Exemplet på den gula fjädern med tre blå linjer är från 605 Volvon som står på museet på i Göteborg. Olika varianter fanns!


(bild från 240grupp-A.se© Arkiven)

(bild från Thor Rustad)

(bild från Thor Rustad)

(bild från Martti Hahl)

(film från 240grupp-A.se© Youtubekanal)

(bild från Koen Van Brusselen)
Fjäderhårdhet (i kp/mm & N/mm)


Markering (Typ – ’Soft’, ’Medium’ & ’Hard’)


5.3 (53 N/mm) 1 vit linje Soft
7.7 (70 N/mm) 2 vita linjer Soft
9.5 (95 N/mm) 1 blå linje  ’Medium’
12.6 (126 N/mm) 2 blå linjer ’Medium
15.0 (150 N/mm) 3 blå linjer ’Medium’ (bild 2)
17.5 (175 N/mm) 1 röd linje ’Hard’
20.0 (200 N/mm) 2 röda linjer ’Hard’


Fjäderben


Specialbeställda rör från Bilstein som svetsat tillsammans Volvo-spindelled med förstärkningsplåt (bild 4) och gänga i botten för att montera stötdämpare i (bild 3). Det fanns två olika fjäderben, ett som hade kulledsfäste (avsett för arm för krängningshämmare – bild 8) och ett utan kulledsfäste (bild 7).


(bild från 240grupp-A.se© Arkiven)

(bild från Thor Rustad)

(bild från 240grupp-A.se© Arkiven)

(bild från 240grupp-A.se© Arkiven)

(bild från Torbjörn Johansson)

(bild från 240grupp-A.se© Arkiven)

(bild från Eckart Stuhlmann)

(bild från Koen Van Brusselen)


Låsning för hjulnav


Modifierad axeltapp för att låsa hjulnav (med lager från SKF) på spindelled, låstes med specialverktyg samt låsskruv.


(bild från 240grupp-A.se© Arkiven)

(bild från 240grupp-A.se© Arkiven)

(bild från 240grupp-A.se© Arkiven)

(bild från 240grupp-A.se© Arkiven)


Fjäderring


Skruvades under fjäder på fjäderbenet (oftast med blå-anodiserad yta).


(bild från 240grupp-A.se© Arkiven)

(bild från 240grupp-A.se© Arkiven)

(bild från Thor Rustad)
 


Stötdämpare


Bilstein gasdämpare – Alla team använde egentligen uteslutande stötdämpare från Bilstein men Sachs förekom på Volvos bilar i DTM. Magnum Racing var senare först med att testa stötdämpare från svenska Öhlins 1985-86, där Öhlins var justerbara via en ratt på gasbehållaren (bild 7-8).


(bild från 240grupp-A.se© Arkiven)

(bild från 240grupp-A.se© Arkiven)

(bild från 240grupp-A.se© Arkiven)

(bild från 240grupp-A.se© Arkiven)

(bild från 240grupp-A.se© Arkiven)

(bild från 240grupp-A.se© Arkiven)

(bild från 240grupp-A.se© Arkiven)

(bild från 240grupp-A.se© Arkiven)

(film från 240grupp-A.se© Youtubekanal)
Modell – Sättning (exempel)


Bilstein  – 400/200
Bilstein  – 500/100
Bilstein  – 400/100
Bilstein  – 350/150


LänkarmarOriginal länkarmar


De första Grupp-A bilarna från åren 1983-1984 använde sig av Volvos standard länkarm fram, då med hårdare bussningar med hylsa (boxade förekom inom rally). Eftersom man använde dessa länkarmar så hade man inte samma möjlighet att justera camber- eller caster-vinklar, detta kunde man endast göra via dämpartornet, där man justerade vinkeln i de tre bultarna för fjäderbenet (bild 5). Caster kunde förmodligen justeras via montering av distanser.

(Lite kuriosa kan berättas om att man på Volvo turbo cupbilarna, för att öka camber, vara att man svetsade på en extra bit (ca 2-4 cm) i änden av länkarmen mot spindelleden.)


(bild från 240grupp-A.se© Arkiven)

(bild från 240grupp-A.se© Arkiven)


Justerbara länkarmar – Modell Eggenberger Motorsport 1985


Två-delad och justerbar rör-länkarm med uniball (monterad mot spindelledsfäste). Denna rör-länkarm togs fram och tillverkades på idé av Eggenberger Motorsport. Denna länkarm gjorde det möjligt för att justera camber- och caster-vinklar, vilket innebar att man kunde köra med mer extrema hjulvinklar. Man körde som mest med 3-5 grader negativ camber (bild 7-8).

Övriga Volvoteam fick köpa dessa bärarmar via Eggenberger Motorsport och priset var då ca 6.000 kr för ett komplett par (omkring 12 817 kr omräknat till dagens inflation). Fanns olika fästanordningar för just denna länkarm, som ofta sammankopplades med krängningshämmare (fäste monterat syns på bild 1&5-6).


(bild från Tommy Brink)

(bild från Rolf Öhberg)

(bild från 240grupp-A.se© Arkiven)

(bild från 240grupp-A.se© Arkiven)

(bild från 240grupp-A.se© Arkiven)

(Illustrering: Björn Ohlson – 240grupp-A.se© Arkiven)


Justerbar länkarm – Modell Volvo Motorsport 1986


Guld-anodiserad två-delad aluminium länkarm med fast samt lös kulled tillverkad av Volvo Motorsport (VMS) i Sverige, Volvos egna design. Samma gäller här – Full möjlighet för att justera camber- och caster-vinklar, vilket innebar att man kunde köra med mer extrema hjulvinklar. Man körde som mest med 3-5 grader negativ camber. Denna länkarm har endast suttit på tre olika bilar – 603, 604 samt 605, där en länkarm brast under tävling på 603 (bild 9).

Det har förekommit en liknande variant av denna länkarm dock inte tillverkad av Volvo Motorsport, och som hade plan ytbehandling.

1989 i Grupp-A i Sverige på 405-bilen så tävlade man med en till utseendet liknande länkarm (bild 12), skillnaden var att den hade ej de urfräsningar som fanns att finna på Volvos egna länkarm vilket gjorde den lite tyngre. 


(bild från Rolf Öhberg)

(bild från Rolf Öhberg)

(bild från 240grupp-A.se© Arkiven)

(bild från 240grupp-A.se© Arkiven)

(bild från 240grupp-A.se© Arkiven)

(bild från Rolf Öhberg)

(bild från Koen Van Brusselen)

(bild från Koen Van Brusselen)

(bild från Pelle Nilsson)
 
(bild från 240grupp-A.se© Arkiven)

(Illustrering: Björn Ohlson – 240grupp-A.se© Arkiven)

(bild från Peter Kroeber) 


Caster fäste


I aluminium med ledlager och låsringar monterat på original caster fäste. Olika modeller och ytbehandlingar på fästen.


(bild från Rolf Öhberg)

(bild från 240grupp-A.se© Arkiven)

(bild från 240grupp-A.se© Arkiven)

(bild från 240grupp-A.se© Arkiven)

 

Krängningshämmare & fästen


Beroende på fjäderben men med eller utan ledade armar (bild 5-6) för krängningshämmare med uniballs/ledlager. Krängningshämmare – Justerbar i längd med central metallinfattning och som fanns flera olika diameter och hårdheter. Specialfästen med individuell smörjförsörjning (7-8) kom 1985, olika diameter på plastbussningar beroende på krängningshämmare var solid eller rör (bild 7-8). Tidigare Grupp-A bilar körde med originalfäste, då endast med hårdare gummibussning (bild 9-10).

Rör-krängningshämmare med svetsade fästen/ändar och som kom 1985. Det är okänt i vilket utsträckning dessa användes (bild 2&7).


(bild från 240grupp-A.se© Arkiven)

(bild från 240grupp-A.se© Arkiven)

(bild från 240grupp-A.se© Arkiven)

(bild från Koen Van Brusselen)

(bild från 240grupp-A.se© Arkiven)

(bild från Rolf Öhberg)

(bild från 240grupp-A.se© Arkiven)

(bild från 240grupp-A.se© Arkiven)

(bild från 240grupp-A.se© Arkiven)

(bild från 240grupp-A.se© Arkiven)
Ø (Diameter – Solid)


Ø (Diameter – Rör)


Ø 17 mm. Ø 32 mm.
Ø 19 mm. Ø 33,5 mm.
Ø 21 mm. Ø 35 mm. 
Ø 23 mm. Ø 36,5 mm.


Spindelled- & Styrförsänkning


Kom först 1985. Tidigare använde man sig av Volvo Originalfästen. Standard styrled på tidigare bilar eller på bilar som använde sig av Volvo original länkarm. När man bytte till justerbar framvagn så byttes standard styrled mot uniballs.


(bild från 240grupp-A.se© Arkiven)

(bild från 240grupp-A.se© Arkiven)

(bild från Thor Rustad)


Framvagnsbalk


Standard i pressad plåt (med eller utan påsvetsad förstärknings vid motorfästen).

Under 1986 så tog Volvo fram en så kallad balk i tunnplåt (vit i bild), den var i pressad HSS-plåt som var ett betydligt lättare material. Dessa hade dock en tendens att spricka och man blev tvungen att svetsa på en förstärkningsplåt vid infästning för motorfästen. Dessa motorbalkar fanns aldrig i kommersiell handel utan endast en produkt framtagen för motorsport. Bild 5-6 visar den markanta skillnaden mellan en standard (blå) och tunnplåt (vit).

(Endast ett unikt fåtal finns idag kvar och torde vara värda sin ”lättvikt” i guld!)

Inom rally var man tvungen att ta till hårdhandskarna där man svetsade på förstärkning på fram och baksida av balk (bild 7-8).


(bild från 240grupp-A.se© Arkiven)

(bild från 240grupp-A.se© Arkiven)

(bild från 240grupp-A.se© Arkiven)

(bild från 240grupp-A.se© Arkiven)

(bild från Kari Hakanen)

(bild från 240grupp-A.se© Arkiven)

(bild från Göran Sällström)

(bild från Göran Sällström)


Körhöjd (avstånd mellan framaxel och mark)


Många har undrat hur låg eller hur hög markfrigången på en Grupp-A Volvo egentligen var. Självfallet så var detta individuellt och några exakta mått finns inte, men här är en demonstration på detta visat på Anders Lindbergs Volvo som han byggde 1986 (bild 1-2). Menas om man ser på bild 3-4 så visar det en distans (av plats) man hade monterad på fjäderbenet (under fjäder) för att få ökad markfrigång vid till exempel transport, och exempel på hur en bil ser ut med (bild 5) och utan (bild 6) denna distans, i detta fall bil #604.


(bild från Anders Lindberg)

(bild från Anders Lindberg)

(bild från Peggen Andersson)

(bild från Kari Hakanen)

(bild från Jussi Kortesmaki)

(bild från Peggen Andersson)
error: Content is protected!