240GRUPP-A.SE

Bara för att nämna lite om innehållet och om 240Grupp-A.se så finns det: 
Över 130 sidor fyllda med information, fakta och foton som ni inte finner någon annanstans (förmodligen).
Över 1000 tekniska foton som ni inte finner någon annanstans (förmodligen).
Över 2000 unika fotografier från världen över av mer än 150 olika fotografer, inklusive mig själv (främst ansvarig för hemsidans arkivfoton är fotografen Lennart Pettersson!).
Över 50-talet registrerade bilar som är en mix av genuina Grupp-A bilar, replikabilar och hyllningsbilar med mera från hela världen.
Över 120 registrerade tävlingar från Europa, Asien, Australien och Nya Zeeland.
Över 100 arbetstimmar ligger bakom denna just specifika hemsida, vilket inkluderar text, bild/filmredigering samt kodning och efterforskning. Och arbetet fortgår dagligen.
Över 16 års research, det vill säga tusentals med timmar och konstruktion ligger bakom konceptet 240Grupp-A.se, och som idag är den enda och mest renodlade hemsida av sitt slag (förmodligen).
Överslagsmässigt så vågar jag nog inte räkna på vad hemsidan kan ha kostat både tidsmässigt men även också ekonomiskt. För gent emot vad många tror så det är inte gratis att driva en hemsida, vare sig det är en hobby/entusiast- eller en affärsverksamhet.

Och arbetet är presenterat på bästa sätt av mig, Björn Ohlson, grundare av konceptet och hemsidan 240Grupp-A.se (est. 2004).
(bild från Klassiker)


’Fair use of copyrighted material’


Foton som ej tillhör hemsidans egna arkiv finns det skriftligt (eller muntligt) avtal för att använda på hemsidan i ett ickekommersiellt syfte, och att dessa bilder alltid har ägarens ’copyright’ infällt i fotot. Samt att alla de som under årens lopp delat med sig av sina minnen/foton finns alla omnämnda på hemsidans ’Tack Till’-sida. Det förekommer dock att foton använts utan rättmätige ägares tillstånd men att detta endast har skett då det inte funnits vägar att söka kontakt via till exempel e-mail eller telefonkontakt, då materialet/fotot varit vitalt för historieberättandet.

’Fair use of copyrighted material’ förklaras enklast såhär: ’I sin mest allmänna mening är en rättvis användning/kopiering av upphovsrättsskyddat material som görs för ett begränsat och ”transformativt” syfte, såsom att kommentera, kritisera eller parodiera ett upphovsrättsskyddat verk. Sådana användningar kan göras utan tillstånd från upphovsrättsägaren’.

Är det så att någon besökare anser att deras material/foto används felaktigt eller representeras fel så ber jag er då kontakt mig.


 

Här ger jag snabba svar på de mest förekommande frågor.


FRÅGA 1:’Finns det foton på den bilen/dessa delar som man kan få?’
SVAR 1: Sedan 2020 så lämnas inte foton ut längre utan en rimlig ersättning (som beräknas och självfallet betalas ut i förskott enligt överenskommelse). (Övriga foton som ej tillhör 240Grupp-A.se Arkiven svarar hemsidan ej för, där är det upp till personen i fråga att söka upp rättmätig upphovsman själv)


FRÅGA 2: ’Söker en bil/delar som är till salu och undrar om du kan referera mig till någon som har?’
SVAR 2: Sedan 2020 så är all tid som läggs på referens/förmedling belag med en icke fast avgift (som beräknas och självfallet betalas ut i förskott enligt överenskommelse).


FRÅGA 3: ’Finns det kontaktuppgifter till den här personen?’
SVAR 3: Uppgifter lämnas aldrig ut utan skriftligt eller muntligt godkännande av personen i fråga.


FRÅGA 4: ’Får man ladda ned en kopia av 240Grupp-A.se?’
SVAR 4: Uttryckligen NEJ, hemsidan 240Grupp-A.se är privat egendom. Och tillstånd kommer aldrig att ges ut för detta, men sker det ändå och kommer till min (Björn Ohlson) kännedom så vidtas åtgärder.


FRÅGA 5: ’Får man låna/ta information från 240Grupp-A.se i offentligt syfte?’
SVAR 5: NEJ. Tillstånd erfordras, och går endast att få via mig (Björn Ohlson) skriftligt i utbyte mot att man tilldelar 240Grupp-A.se som källa. Kommersiell media som privatpersoner, måste en betala ut en rimlig ersättning för användande om inte annat överenskommes.


FRÅGA 6: ’Får man låna/ta foton från 240Grupp-A.se i offentligt syfte?’
SVAR 6: NEJ. Foton som direkt tillhör 240Grupp-A.se Arkiven är privat egendom. Tillstånd erfordras, och går endast att få via mig (Björn Ohlson) skriftligt i utbyte mot att man tilldelar 240Grupp-A.se som källa. Kommersiell media som privatpersoner, måste en betala ut en rimlig ersättning för användande om inte annat överenskommes. (Övriga foton som ej tillhör 240Grupp-A.se Arkiven svarar hemsidan ej för, där är det upp till personen i fråga att söka upp rättmätig upphovsman själv)


FRÅGA 7: ’Varför har hemsidan börjat att ta ut avgifter för foton och hjälp etcetera?’
SVAR 7: Detta är för att hemsidan skall kunna fortsätta att existera och sitt arbete.Vidare

All information som presenteras på hemsidan är mitt (Björn Ohlsons) egenhändiga arbete, som bygger på över 14 år av research och samlande. Hemsidan 240Grupp-A.se ligger därför skyddat under lagen om upphovsrätt. Vilket innebär att ingen text eller foto från hemsidan får användas utan skriftlig eller muntlig tillåtelse från mig, Björn Ohlson. Sker otillåten användning av text eller foto ändå så kommer lagliga åtgärder att vidtas.

Få vet nog vem jag är när allt kommer omkring och detta är också ett medvetet val jag har gjort, detta då jag inte är så mycket för att stå i något rampljus. Något som jag märkt att vissa inom Volvo-Sverige de facto är. Trots att nu hemsidan funnits online sedan 2004 så ser jag mig själv endast som ett förmedlarverktyg och det räcker för mig. Jag har personligen inget behov av att synas och höras i någon större utsträckning i exempelvis Facebook eller övriga sociala medier eller i bil- eller motortidningar. Även om nu detta hänt vid tillfällen så har det aldrig skett på mitt eget initiativ utan på andras. Sen är det ju klart att det är jättekul om någon uppmärksammar mitt arbete, där jag gladligen delar med mig av min kunskap till allmänheten.

Men i mitt fall så låter jag mitt arbete tala för sig.

Med det sagt så passar jag på att här betacka mig de dryga, otacksamma och de respektlösa kommentarer och lögner om mig jag fått ta emot genom åren från tanklösa amatörer. Kanske kommer ni på bättre tankar i framtiden, och lär er skillnaden mellan vad som är rätt, och vad som är fel.

Min personliga åsikt är dock fortfarande att om man har ett sådant behov av att stå i rampljuset, och skryta om sig själv, så jobbar man enbart för sitt egna och egoistiska syfte. Och inte för det större allmänna syftet. Där jag anser mig jobba mot det sistnämnda. Vilket man får ut betydligt mycket mer av rent personligen.


Undertecknat 

Er Volvo 240 Grupp-A Entusiast

error: Content is protected!!