Stötdämpare – Funktion och Vanliga fel

Troligtvis har du redan viss koll på stötdämpare och hur de fungerar. Men vi gissar att det ändå finns mer att upptäcka på den här fronten för de flesta. Kanske allra mest när det gäller vanliga felsymptom hos stötdämpare samt hur man bär sig åt för att åtgärda dessa och byta stötdämpare.

Vi kommer i denna artikel att fördjupa oss i detta ämne. Förhoppningsvis kan du ha den här informationen i bakhuvudet om du hamnar i en situation där dina stötdämpare slutar fungera och behöver ersättas.

Så fungerar stötdämpare

Stötdämparna på din bil är en del av upphängningen, där flera andra delar också är inkluderade. Detta system har som uppgift att säkerställa att styrningen fungerar på rätt sätt och att det är bekvämt att färdas i bilen. Alla delar i upphängningen samarbetar för att åstadkomma detta, och fel på en av delarna kan således ge konsekvenser som märks ganska snabbt.

Bilens stötdämpare tar emot den energi som uppstår när du exempelvis kör över ett gupp eller en grop och fjädringen arbetar. De ser sedan till att omvandla och avleda denna energi, vilket resulterar i bekvämare körning för dig. Arbetsdelen i komponenten är en hydraulisk kolv, och olika stora mängder hydraulolja passerar genom denna beroende på hur kraftiga rörelser uppåt eller nedåt fjädringen gör.

Att rätt mängd olja flödar igenom är förutsättningen för att kolven stabiliseras, vilket också leder till att fjädringssystemet som helhet rör sig mindre. Och mindre rörelse gör ju som bekant att färden blir mer bekväm för de som sitter i bilen. För mer kunskap: information om vikten av stötdämpare – autobutler.se.

Hur ofta behöver stötdämparna bytas ut?

Det går inte att ge något universellt svar för när stötdämpare ska bytas ut. Beroende på vilka förhållanden man kör i samt vilken sorts dämpare som sitter i bilen så kan tidsspannet för byte variera en hel del. Men det vi i alla fall kan konstatera är att stötdämparna inte tillhör de komponenter i bilen som behöver bytas ut mest frekvent.

Bilar som ofta drar tung last eller som körs mycket på sämre vägar, exempelvis grus- och skogsvägar, får högre slitage på sina stötdämpare. Detta på grund av att de måste jobba avsevärt mer i sådana situationer än när man kör på asfalterade vägar.

Stötdämpare jobbar hårdare på vinterväglag

Att köra på vintern är en annan sak som utsätter stötdämparna för mer slitage. Väglaget är generellt sett sämre under denna årstid till följd av snö och is på vägbanan, vilket gör att dämparna får dra ett tyngre lass än vad de gör övriga delar av året.

Oavsett situation så kan det vara klokt att byta ut dina dämpare om de suttit på bilen under väldigt lång tid, eller om du kört många mil med dem. Detta gäller alltså även om de inte är uppenbart skadade eller defekta, utan snarare bara slitna. Det är ett sätt att vara proaktiv, och förhindra att större skador på upphängningen och fjädringssystemet uppstår.

Hur vet jag att mina stötdämpare är trasiga?

Om man skulle fastställa det vanligaste symtomet som gör att bilägare noterar att deras stötdämpare gått sönder så är det troligtvis det ökända, klonkande ljudet när man kör över en vägbula. När du gör detta så når stötdämparen sitt bottenläge, och om den är trasig så brukar detta resultera i just ett sådant ljud.

Men för den uppmärksamme föraren så kan det också märkas bara genom att man känner mer vibrationer och stötar än normalt vid helt vanlig körning. För många passerar nog små förändringar av denna typ förbi obemärkt, men om man väl börjat notera minskad komfort när man kör så är det värt att utreda vidare.

Var vaksam på läckage från stötdämparna

Som vi nämnde tidigare i denna artikel så finns det hydraulolja i stötdämpare, som är essentiell för deras funktion. Om man noterar ett läckage från sina stötdämpare så är det denna vätska som läcker ut, och om dämparna har för lite olja i sig så kommer de inte att kunna göra sitt jobb ordentligt.

Således är även detta något som är bra att vara uppmärksam på. Denna typ av problem kan uppstå exempelvis på grund av att någon packning i stötdämparna är utsliten och inte längre kan hålla tätt.

En bil vars stötdämpare läcker olja riskerar att på sikt få mer allvarliga problem och blir kanske inte heller godkänd vid besiktning, så om du noterar läckage rekommenderas det att du åtgärdar det så snart som möjligt. Vill du lära dig mer om detta ämne kan vi rekommendera att läsa om orsakerna till problem med stötdämpare på webbplatsen reservdelar24.se.

Sammanfattning

Stötdämpare är en ganska enkel konstruktion mekaniskt sätt, men som har en otroligt viktig roll för körkomforten i din bil. Att köra utan stötdämpare eller med trasiga sådana är ingen trevlig upplevelse, och i längden hade det nästan varit helt ohållbart.

Exakt vilken typ av stötdämpare som sitter i bilar varierar förstås. Dämpare för en viss Volvobil är inte precis samma komponenter som sitter i en annan sorts bil, men de fyller alla samma huvudsakliga syfte. Om du märker att din bil ger ifrån sig ett klonkande ljud när du kör över gupp eller att den inte går lika bekvämt längre så är det anledning att kontrollera dina stötdämpares hälsa. Var även uppmärksam på läckage från dina stötdämpare.

error: Content is protected!